75 * Cvičenie príprava teplého nápoja pre 400 osôb
Streda, 08 november 2017
V rámci zvyšovania akcieshopnosti na úseku tylového zabezpečenia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa sme vykonali cvičenie v nedeľu 5.11.2017. Členovia mali zraz v ranných hodinách pri hasičskej zbrojnici, aby pripravili teplé občerstvenie pre min. 400 osôb, následne sa rozdelili sa do dvoch skupín

prvá pripravovala čaj, punč a varené víno a druhá šla postaviť stany, stoly ku kostolu v obci Korňa. Po svätej omši sme rozlievali horúce nápoje veriacim, akcia mala súvis s oslavami 75. narodenín nášho pána dekana Mgr. Ivana Mahríka.

Aj touto cestou mu chceme zaželať zdravie, šťastie a vyprosiť božej milosti.

Spracoval: Timotej Jančík

Foto: DHZ Korňa