Výcvik dobrovoľných hasičov vo výcvikovom centre HaZZ Lešť aj s DHZ Korňa
Streda, 18 október 2017
V priebehu mesiaca október sa členovia Dobrovoľných hasičských zborov z obcí Korňa, Turany, Sučany, Kláštor pod Znievom, Vrícko a Martin Priekopa zúčastnili dvojdňového výcviku pod dohľadom profesionálnych hasičov a s využitím moderných trenažérov vo výcvikovom centre európskej úrovne. Dobre vycvičení môžu potom zasahovať pri udalostiach rozsiahleho charakteru ako sú napr. lesné požiare, požiare v prírodnom prostredí, kalamity, povodne a podobne. V priebehu výcvikového roka sa v priestoroch Výcvikového centra HaZZ Lešť plánujú vystriedať stovky dobrovoľných hasičov, ktorí sú zaradení do kategórie A. Za náš Dobrovoľný hasičský zbor Korňa chceme poďakovať našim 6 členom, ktorý sa tohto výcviku s technikou CAS 15 Iveco Daily zúčastnili, vyskúšali si likvidáciu požiaru v zadymenom prostredí výškového bytového domu, požiaru diskotéky, požiaru vozidiel. Novou skúsenosťou bol aj zásah v rujinách domu, hromadnej dopravnej nehody a doprava vody pomocou za sebou zapojených čerpadiel na vzdialenosť 1800 metrov. V rámci plošného rozdelenia síl a prostriedkov je pre nás dôležité byť dobrou a vyškolenou pomocou pre profesionálny Hasičský a záchranný zbor. Rastislav Fatura, veliteľ DHZO Korňa