Odovzdanie tatry 148 po repase Dobrovoľným hasičom z Korne
Streda, 06 september 2017
V Nedeľu 2.7.2017 krátko po 16,00 hodine zavítala do našej obce Korňa dlho očakávaná návšteva na čele s podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra JUDr. Robertom Kaliňákom, ktorý osobne doviezol do obce novo zrepasovanú cisternovú automobilovú striekačku Tatra 148. Po vystúpení z vozidla ho privítali občania potleskom, následne veliteľ DHZ Rastislav Fatura podal hlásenie o nastúpení členov hasičskej jednotky. Slova sa ujal starosta obce Štefan Belko a srdečne privítal podpredsedu vlády SR a ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka, štátneho tajomníka ministerstva obrany Ing. Mariána Saloňa, predsedu VÚC Žilina Ing. Juraja Blánára, poslanca NR SR, VÚC Žilina a starostu obce Stará Bystrica JUDr. Jána Podmanického PhDr., generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, poslanca VÚC Žilina Mgr. Jozefa Cecha, krajského riaditeľa HaZZ Žilina plk. Ing. Jaroslavova Kapusniaka Ph.D. a ďalších hostí, občanov a hasičov. Po slávnostnom príhovore starosta obce odovzdal podpredsedovi vlády SR a ministrovi vnútra obraz kysuckej dediny namaľovaný Mgr. Vladimírom Šufliarskym. Potom už podpredseda vlády a minister vnútra vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov v Korni, ktorý pomáhajú nielen v obci, ale aj na vyžiadanie zasahuje na území Slovenska. Po týchto motivujúcich slovách pre všetkých členov Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a poďakovaní za vykonanú prácu a pomoc odovzdal kľúče od zrepasovaného vozidla do rúk veliteľa DHZ Korňa. Následne vdp. Dekan Ivan Mahrík slávnostne posvätil novonadobudnutú hasičskú techniku a všetci zúčastnení sa pomodli za ochranu hasičov a ich techniky. Tradične nechýbal krst aj ručných hasiacim prístrojom zn. „ŠAMPANSKÉ“, kde postupne všetci vzácni hostia, starosta obce a vedenie DHZ postriekali novozrepasovanú Tatru. Slova sa ujal aj predseda VÚC Žilina Ing. Juraj Blanár, ktorý aj dnes patrí medzi členov dobrovoľných hasičov, poďakoval za pomoc pri mimoriadnych udalostiach na území Žilinského kraja. Na záver predseda DHZ Korňa Miroslav Smažák poďakoval za všetkých členov DHZ Korňa vzácnym hosťom za pomoc a podporu a odovzdal im upomienky na tento slávnostný deň. Veď táto technika bude slúžiť všetkým občanom obce Korňa, ešte raz ďakujeme.