Výročné stretnutie RRT ASSR 2014
©tvrtok, 04 december 2014

Dňa 7.12.2014 aj naši členovia DHZ Korňa sa zúčastnili výročného stretnutia RRT ASSR v Banskej Bystrici, kde ich srdečne privítali prezident a predseda ASSR, členovia RRT a zástupcovia členov BKZB. Počas stretnutia bola prezentovaná činnosť ASSR a následná spolupráca s Dobrovoľným hasičským zborom Korňa, Samaritánmi s EU, BKZB, HaZZ a inými organizáciami v rámci SR, EU a ďalšia spoluprácu v novom roku 2015.Spracoval: Rastislav Fatura veliteľ DHZ Korňa