Úspech na 11.ročníku Lesy deťom 2014
Utorok, 17 jún 2014

Dňa 16.5.2014 sa žiačky ZŠ Korňa (Anabela Staníková, Valéria Dubačová, Renáta Bebčaková ) pod vedením Mgr. Šiplakovej zúčastnili 11. ročníka zábavno-poznávacej súťaže LESY DEŤOM, ktorá je súčasťou celoslovenskej akcie Lesnícke dní.

Účasť na tejto súťaži bola vysoká (196 žiakov z rôznych škôl). Súťažiaci mali možnosť preukázať nie len svoje vedomosti ale aj zručnosti.

Jedna z disciplín tejto súťaže bola “disciplína Lesného hasiča“, ktorá bola náročná. Ani napriek veľkej konkurencií tieto žiačky 5. ročníka, ktoré navštevujú Hasičský krúžok pod vedením M.D. nebáli prehry .Práve naopak dievčatá zabojovali a vybojovali prvenstvo v disciplíne Lesného hasiča.

Dňa 4.6.2014 navštívili ZŠ v Korni npor. Ing. Dušan Macašek a mjr. Mgr. Roman Jakubik, aby sa stretli a osobne odovzdali ceny pre žiačky ktoré si vybojovali krásne 1. miesto.


V mene Dobrovoľného hasičského zboru Korňa chcem zablahoželať dievčatám a popriať im veľa ďalších úspechov a verím, že aj v budúcnosti sa budú venovať dobrovoľnému hasičstvu a spoločne pôjdeme za úspechmi. Taktiež chcem poďakovať riaditeľke ZŠ Korňa Mgr. Srničkovej za spoluprácu a podporu DHZ. Veľká vďaka patrí Mgr. Šiplakovej, ktorá pripravovala dievčatá na súťaž.

V neposlednej rade chcem poďakovať veliteľovi DHZ Korňa (R.F.), ktorý napomáha správnemu rozvoju detí a mládeže v ich voľnom čase.

Hasičským krúžkom chceme priblížiť deťom skutočne detstvo! Keďže, svet dospelých a detí sa navzájom prelínajú. Televízia, internet, rádia... vedu k tomu, že tajomstvá sveta dospelých prezentujú už deťom. Už nie je hranica medzi detstvom a dospelosťou.  Naším cieľom tohto krúžku je aby sme túto hranicu medzi deťmi a dospelými čo najviac zväčšili. Chceme,  aby detí aspoň nachvíľu povypínali televízie a namiesto písania cez internet  sa porozprávali, spoznali nových kamarátov, ktorí majú rovnaký záujem ako oni. Chceme aby detí nahradili niekoľko hodinové sedenie pri PC, TV aktívnym športom, ktorý je dôležitý pre ich zdravý vývin.

Monika Dubačová/ Vedúca Hasičského krúžku DHZ Korňa