Súťaž v Klokočove SSHL (video)
Nedeµa, 03 júl 2011

Dňa 3.7.20111 sme sa zúčastnili SSHL v Klokočove. Dievčatám sa darilo viac a dosiahli 2.miesto a chlapi 6. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu. V celom článku videá...