Home

 

 Darujte 2%z Vašich daní


Prezentácia

DHZ Korňa - prezentácia

 

Mikroprojekt

Mikroprojekt trvalá udržateľnosť

 

Advertisement

Anketa

Myslíte, že je ťažké stať sa hasičom?
 

Meniny

Dnes má meniny: Duąan
Zajtra má meniny: Iveta

Upozornenie pre vypaľovanie Tlačiť E-mail
Sobota, 21 jún 2008
ImagePo miernej zime k nám rýchlym skokom zavítala jar a s ňou aj teplé slnečné dni. Tento čas nás láka a aj núti vykonať nevyhnutnú údržbu našich záhrad, lúk, lesných a trávnatých porastov. Avšak nie všetci si uvedomujeme skryté nástrahy nášho zveľaďovania. Minuloročné zostatky biologického materiálu - tráva, lístie a ihličie v spojení s teplým a veterným počasím a nezodpovedné konanie vytvárajú veľké riziko vzniku a rozšírenia požiaru. Z vykonanej analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov sú tak ako aj v predchádzajúcich rokoch požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí.


Aby sme v maximálnej miere obmedzili vznik požiarov dôrazne upozorňujem občanov na zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Ďalej je občan povinný dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi a dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci upozorňuje právnicke osoby a podnikajúce osoby na prísny zákaz

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu

  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Na základe skúsenosti a požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto v jarnom období, najmä nešťastnému vypaľovaniu suchej trávy budú zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.

Oddelenie požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >